Badania uczniów

 Badania uczniów w roku 2021.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie informuje, że badanialekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2019r. Dz.U. z 2019, poz. 1651), którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

będą wykonywane bezpłatnie w:

            WOMP CP-L w Lublinie, ul. Nałęczowska 27 w Lublinie

od godziny 10:00.

            WOMP CP-L w Lublinie, ul. Nowy Świat 38 budynek B w Lublinie

od godziny 9:00 - 13:00

         Oddziałach WOMP CP-L w Chełmie, ul. Mickiewicza 37, tel. 82 564-20-20,

Informujemy o możliwości uzgodnienia indywidualnych terminów wizyt z uwzględnieniem ilości osób badanych po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty przez Szkoły pod numerem tel.: dla Filii nr 1 (81) 533-00-34 w. 210 oraz dla Filii nr 2 81 5330034 w. 548

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju, pragniemy maksymalnie skrócić czas pobytu ucznia w Ośrodku z zapewnieniem zaleceń epidemiologicznych w trakcie przeprowadzania badań.

Mając na uwadze wieloletnią i udaną współpracę, zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie poniższych informacji Rodzicom oraz o Państwa zaangażowanie w bezpieczne i sprawne kierowanie kandydatów na badania w nowej rzeczywistości.

      Aby usprawnić powyższy proces należy pobrać ze strony: www.womp.lublin.pl (zakładka druki - pobierz) zestaw niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia badania ucznia w 2021 r., tj.:

     –         wzór skierowania - wypełnia szkoła,

     –         karta – badanie podmiotowe,

     –         ankieta wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Skierowanie winno być dokładnie wypełnione przez szkołę i powinno zawierać:

           pieczęć placówki dydaktycznej,

           datę wystawienia skierowania,

           imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL osoby skierowanej,

           informacje o kierunku kształcenia,

           pieczątkę i podpis kierującego na badanie.

Karta – badanie podmiotowe powinna zostać uzupełniona i podpisane przez ucznia lub ucznia i Opiekuna jeśli uczeń nie ukończył 16 r.ż.

Ankieta wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wypełniana jest samodzielnie przez kandydatów do szkół w dniu wykonywania badania.

Na badanie uczeń powinien dodatkowo zabrać ze sobą:

   –         maseczkę,

   –         dowód tożsamości (legitymację szkolną, dowód osobisty),

   –         kartę informacyjną ze szpitala lub poradni specjalistycznych jeżeli uczeń korzystał z takiego leczenia,

   –         jeżeli uczeń posiada dodatkowe wyniki badań, należy je zabrać ze sobą,

   –         jeżeli uczeń nosi okulary– zabrać je ze sobą.

Pragniemy podkreślić, iż przed badaniem uczniowie będą podlegać niezbędnym procedurom triażu na terenie WOMP CP-L w Lublinie (tj. pomiar temperatury, analiza karty ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2).

Przypominamy, że uczniowie do 16 r.ż. obowiązani są zgłaszać się z Rodzicem lub Opiekunem prawnym. Celem zmniejszenia liczby osób zwracamy się o zgłoszenia z jednym rodzicem bądź jednym opiekunem prawnym.

Dodatkowe informacje tel: 81  533-00-34, wew. 210.

Serdecznie zapraszamy

 

Adresy WOMP CP-L w Lublinie oraz Oddziałów na terenie województwa lubelskiego, gdzie można m.in. wykonać badania uczniów:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Lublinie – Filia Nr 1 ul. Nałęczowska 27; 20 - 701 Lublin Tel. 81 533 00 34

2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Lublinie – Filia Nr 2 ul. Nowy świat 38; 20 - 418 Lublin Tel. 81 533 00 34

3. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Lublinie – Oddział w Chełmie   ul. Mickiewicza 37; 22 - 100 Chełm Tel. 82 564 20 20

 

Lista podwykonawców dla WOMP CP – L w Lublinie na badania uczniów w roku 2021:

 

Lp.

Nazwa zakładu

Adres

Kod

1

SP ZOZ Bełżyce

ul. Przemysłowa 44

24-200 Bełżyce

2

SPZOZ Bychawa

ul. Piłsudskiego 26/28/30

23-100 Bychawa

3

NZOZ Poradnia Medycyny Pracy Dęblin

ul. 15 PP Wilków 34a/9

08-530 Dęblin

4 SP ZOZ Dęblin ul. Rynek 14 08-530 Dęblin
5

SP ZOZ Janów Lubelski

ul. Zamoyskiego 149

23-300 Janów Lubelski

6

SP ZOZ Krasnystaw

ul. Sobieskiego 4

22-300 Krasnystaw

7

SP ZOZ Kraśnik

ul. Chopina 13

23-210 Kraśnik

8

CM Puławy INTERNUS

ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 10

24-100 Puławy

9

SP ZOZ Łuków

ul. A. Rogalińskiego 3

21-400 Łuków

10

SP ZOZ Łęczna

ul. Krasnystawska 52

21-010 Łęczna

11

PCZ Opole Lubelskie

ul. Przemysłowa 4a

24-300 Opole Lubelskie

12

SP ZOZ Puławy

ul. Bema 1

24-100 Puławy

13

NZOZ MEDIVITA Ryki

ul. Warszawska 100

08-500 Ryki

14

NZOZ STĘŻYCA S.C.

ul. Królewska 2

08-540 Stężyca

15

CM Luxmed Biłgoraj

ul. Kościuszki 50

23-400 Biłgoraj

16

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Al. Jana Pawła II 10

22-400 Zamość

17

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

ul. Terebelska 57-65

21-500 Biała Podlaska