Aktualności

I.

„WDROŻENIE NOWYCH E- USŁUG ORAZ NOWYCH ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH PRZEZ

WOMP CP-L W LUBLINIE ”

Fundusze europejskie stopka

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działanie: 2.1 Cyfrowe Lubelskie, pt. „Wdrożenie nowych e-usług oraz nowych rozwiązań informatycznych przez WOMP CP-L w Lublinie”.

Celem głównym Projektu jest informatyzacja w sektorze ochrony zdrowia poprzez rozbudowę oraz zakup infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu stopnia cyfryzacji, w tym aplikacji i systemów bazodanowych zapewniających poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechniania komunikacji elektronicznej zapewniającej dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie e-zdrowia w WOMP CP-L w Lublinie.

 

Planowany termin ukończenia realizacji rzeczowej Projektu - 30.06.2019 r. Wartość całkowita Projektu – 1 489 235,00 zł.

 

W tym dofinansowanie z EFRR – 1 265 849,74 – zł.

 

 

II.

 

„ZWIĘKSZONA DOSTĘPNOŚĆ USŁUG ZDROWOTNYCH POPRZEZ WSPARCIE INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA W WOMP CP-L w Lublinie”

Fundusze europejskie stopka

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, pt. „Zwiększona dostępność usług zdrowotnych poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia w WOMP CP-L w Lublinie”.

Projekt obejmuje zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia, które przyczyni się do poprawy jakości usług i zmniejszenia dysproporcji terytorialnych w ich dostępie.

Planowany termin ukończenia realizacji rzeczowej Projektu - 31.12.2018 r. Wartość całkowita Projektu – 104 976,00 zł.

W tym dofinansowanie z EFRR – 86 111, 81 zł.