Usługi

Cennik usług.

Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie udostępniania pacjentowi dokumentacji medycznej.

Zarządzenie Nr 17/2021 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie z dnia 31 sierpnia 2021r w sprawie opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.

Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie usług rehabilitacyjnych

 

Świadczenia realizowane przez WOMP CP-L w Lublinie dotyczą:

 • diagnostyki chorób zawodowych,
 • okresowych badań lekarskich po ustaniu narażenia na pył zwłókniający lub czynniki rakotwórcze w przypadku, kiedy podmiot zatrudniający pracownika uległ likwidacji,
 • badań profilaktycznych: wstępnych, okresowych i kontrolnych na podstawie umów z pracodawcami,
 • badań w trybie odwoławczym od orzeczeń wydanych przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy,
 • badań do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • usług specjalistów: (chirurg, dermatolog, neurolog, okulista, otolaryngolog, ginekolog, ortopeda, reumatolog, rehabilitant, endokrynolog, kardiolog,medycyny sportowej, medycyny podróży),
 • realizacji programów promocji zdrowia,
 • badań psychologicznych (kierowców wykonujących transport drogowy skierowanych przez pracodawcę
  - kandydatów i kierowców do sportów rajdowych,
  - kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne,
  - kierowców skierowanych przez lekarza,
  - kierowców skierowanych przez policję (sprawców wypadków drogowych, osób, które przekroczyły limit punktów karnych, osób, które prowadziły pojazd po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających),
  - instruktorów nauki i techniki jazdy,egzaminatorów nauki jazdy oraz kandydatów do tych zawodów,
  - operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego (koparki, ładowarki, spycharki),
  - operatorów wózków o napędzie elektrycznym, gazowym, spalinowym,
  - operatorów ciężkiego sprzętu zmechanizowanego (suwnicy, żurawia wieżowego itp.),
  - inspektorów transportu drogowego,
  - kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika lub kuratora sądowego lub do licencji syndyka,
  - osób ubiegających się o pozwolenia do posiadania broni,
  - osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika ochrony oraz detektywów
  - osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
  - osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
  - osób skierowanych przez lekarza medycyny pracy)
 • lekarza rodzinnego,
 • rehabilitacji leczniczej:( w formie Dziennego Ośrodka Rehabilitacji oraz fizjoterapeutycznych zabiegów ambulatoryjnych),
 • badań sportowo-lekarskich (wstępne, okresowe i okolicznościowe) Ośrodek Medycyny Sportowej,
 • diagnostyki laboratoryjnej,
 • diagnostyki obrazowej.