Programy zdrowotne

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie realizuje programy zdrowotne finansowane ze środków :

* Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

* Narodowego Funduszu Zdrowia Odziału Wojewódzkiego w Lublinie

* Gminy Lublin