Szkolenia

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie prowadzi jednodniowe szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek figurujących w rejestrze osób posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do realizacji zadań służby medycyny pracy.