Diagnostyka laboratoryjna

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej WOMP CP-L w Lublinie: przy ul. Nałęczowskiej 27
czynna jest w godzinach  7.00-14.30.

Infromacja o nowym badaniu w Pracowni.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu oraz zapotrzebowaniu pacjentów od 1.03.2017r. w Pracowni Diagnostyki Laboraroryjnej rozpoczynamy oznaczanie wit. D3 (250OHD). Cena badania prywatnego 50,00 zł.

Godziny pobierania materiału do badań:

- w Filii Nr 1 WOMPCP-L w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 27 w godz: 7.15 - 11.00.
- w Filii Nr 2 WOMPCP-L w Lublinie  przy ul. Nowy Świat 38 punkt pobrań czynny w godz: 7.15 - 8.30.

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej oferuje szeroki panel badań podstawowych i specjalistycznych.

Materiał do badań pobierany jest  przy pomocy systemu próżniowego VACUETTE – Greiner-Bio-One gwarantującego bezpieczeństwo pacjenta.

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczy w programach kontroli jakości badań :
ogólnopolski program kontroli jakości badań organizowany przez CBJwDL w Łodzi, STANDLAB, LABQUALITY, IQAS w zakresie chemii klinicznej, immunochemii oraz hematologii.

Pracownię Diagnostyki Laboratoryjnej WOMPCP-L w Lublinie tworzą następujące pracownie:
- gabinet zabiegowy
- pracownia analityki ogólnej
- pracownia hematologiczna
- pracownia biochemiczna
- pracownia immunochemii