Pracownia Diagnostyki Obrazowej

- przy ul. Nałęczowskiej 27 -Filia Nr 1 WOMP CP-L w Lublinie , kontakt telefoniczny: 081 533-00-34, wew.116

- (od września 2010) przy ul. Nowy Świat 38 , Blok B - Filia Nr 2 WOMP CP-L w Lublinie, kontakt tel:  81 532-72-83,wew. 60

Pracownie Diagnostyki Obrazowej w WOMPCP-L w Lublinie wyposażone są w:

- Aparat RTG Digital Diagnost Philips

- Aparat RTG Cosmos BS firmy Philips

- Aparat RTG BuckyDiagnost FS firmy Philips

- System Pośredniej Radiografii Cyfrowej (FCR) firmy FUJI

- Aparat mammograficzny cyfrowy Firmy Hologic Inc - Model Selenia Dimensions

- Aparat USG LOGIQ S6

System Radiografii Cyfrowej oraz System Pośredniej Radiografii Cyfrowej (FCR) firmy FUJI składa się z płyt fosforowych różnych rozmiarów, czytnika płyt obrazowych, konsoli technika służącej do wstępnej obróbki obrazu RTG. Obraz jest przekazywany do medycznych stacji lekarskich, gdzie lekarz odtwarza go na monitorach medycznych o wysokiej rodzielczości . Wynik może być drukowany w technololgii suchej na kamerze laserowej lub wydawany na płycie CD. Systemowi FCR towarzyszy system informatyczny RIS i PACS , które służą do opisywania badań oraz ich archiwizacji. Dzięki zastosowaniu sprzętu najnowszej generacji spełniającego wymagania ochrony radiologicznej minimalizujemy dawkę promieniowania , wykonujemy zdjęcia bardzo dobrej jakości.

Przed każdym badaniem należy najpierw zgłosić się do Rejestracji RTG, aby dokonać wpisu do systemu komputerowego.
Na badania USG i mammografię trzeba się wcześniej zapisać – można telefonicznie (tel. 81 533 00 34 wew. 116).
Wszystkie badania wykonywane w pracowni Diagnostyki Obrazowej  mogą być dla Pacjenta bezpłatne.
Uzależnione jest to od tego skąd ma skierowanie:
czy dana przychodnia podpisała stosowną umowę .

Pacjent nie płaci za badania RTG i USG w następujących sytuacjach:

1. gdy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia należy do naszej Praktyki Lekarza Rodzinnego i ma skierowanie   od naszego lekarza;
2. gdy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia korzysta z porady naszych specjalistów (np. chirurga, laryngologa, neurologa) i otrzymuje skierowanie do pracowni RTG lub USG;
3. gdy ma skierowanie z przychodni, gabinetu lub zakładu pracy, który podpisał z nami umowę na badania diagnostyczne;
4. gdy ma odpowiednie skierowanie z Zakładu pracy lub jest na liście osób uprawnionych przez Zakład pracy,
5. gdy jest pracownikiem Zakładu pracy, który podpisał z nami umowę na leczenie zgodnie z treścią umowy,
6. gdy na dane badanie został podpisany kontrakt z Urzędem Miejskim, Marszałkowskim Ministerstwem Zdrowia i nie jest wyczerpana liczba badań oraz pacjent spełnia warunki wymienione w kontrakcie .

W pozostałych przypadkach pacjent za każde badanie musi wprawdzie sam płacić, ale ceny nie są wysokie a jakość zdjęć i badań jest bardzo dobra.Wynik badania RTG może być wydany na płycie CD lub wydrukowany na kamerze laserowej.

Zapewniamy również:

- rejestację online,

- bezplatne miejsca parkingowe dla pacjentów,

- miłą i fachową pomoc medyczną,

- dwie windy oraz pochylnię dla potrzeb osób niepełnosprawnych.