Przepisy prawne dotyczące chorób zawodowych
  1. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz.U. 2018, poz. 108.).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych, (Dz.U. 2013 poz. 1367).
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. 2013 poz. 1379).