Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.womp.lublin.pl

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.womp.lublin.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2006-03-01.Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Informacje o tytule stron mają złą strukturę,
 • Nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury;
 • Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze,
 • Po powiększeniu strony do 200% rozmiarów początkowych nie jest utrzymana widoczność całości informacji na stronie,
 • Kontrast tekstu w stosunku do tła nie wynosi co najmniej 4,5:1;
 • W widoku responsywnym strony wyświetlają się w sposób nieprawidłowy ograniczający odczytanie informacji tam zawartych,

Wyłączenia

 • Istnieją dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po stronie internetowej.

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp - przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w górę
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Cioczek.
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: 815330034

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor WOMP CP-L w Lublinie
 • Adres: ul. Nałęczowska 27
  20-701 Lublin
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: 815330034

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie - lokalizacje:

Budynek: WOMP CP-L w Lublinie Filia Nr 1, ul. Nałęczowska 27, 20-701 Lublin

Do budynku prowadzą 3 wejścia dla pacjentów, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażone w podjazdy w postaci pochylni z kostki brukowej dla osób niepełnosprawnych.

W holu głównym zlokalizowana jest czynna w godzinach pracy ośrodka portiernia. Dostęp do wszystkich kondygnacji budynku zapewniają ogólnodostępne 2 windy.

Na parterze budynku „łącznika” znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu należącym do budynku WOMP CP-L są wyznaczone 2  miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Budynek: WOMP CP-L  Filia nr2 w Lublinie, BLOK A, ul. Nowy Świat 38, 20-418 Lublin

Przy wejściu głównym budynku zlokalizowano  rejestrację, która pracuje przez cały czas pracy ośrodka.

Dostęp do wszystkich kondygnacji budynku zapewnia ogólnodostępna winda. Dla osób niepełnosprawnych wydzielona została toaleta, która znajduje się na parterze.

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczono bezpośrednio przy budynku.

Budynek: WOMP CP-L Filia nr2 w Lublinie, BLOK B, ul. Nowy Świat 38, 20-418 Lublin

Przy wejściu głównym budynku zlokalizowano  rejestrację, która pracuje przez cały czas pracy ośrodka.

Dostęp do wszystkich kondygnacji budynku zapewnia ogólnodostępna winda. Dla osób niepełnosprawnych wydzielona została toaleta, która znajduje się na parterze.

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczono bezpośrednio przy budynku.

Budynek: WOMP CP-L w Lublinie, Oddział w Chełmie, ul. Mickiewicza 37, 22-100  Chełm

Przychodnia zajmuje parter budynku 5 kondygnacyjnego.

Dostęp do wszystkich kondygnacji budynku zapewnia ogólnodostępna winda zewnętrzna. W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem głównym oraz wejściem od strony parkingu wykonane są podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu lokalnym wyznaczone jest 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami pionowymi i poziomymi.

Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Do obiektów można wejść z psem asystującym (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.