Misja ośrodka

Być profesjonalnym i wiarygodnym partnerem , zapewniającym efektywną i najlepszą usługę zdrowotną w swoim regionie przy możliwie najniższych kosztach. Cel ten będziemy osiągali poprzez stworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi i wykorzystaniu przedsiębiorczości i wiedzy personelu oraz budowę sprawnej i efektywnej organizacji. Działalność tę będziemy prowadzili w oparciu o zasady uczciwości i profesjonalizmu, z poszanowaniem praw pacjenta.