Portret firmy

thumb_PortFirmy.jpg_150_97

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie oferuje usługi w zakresie badań profilaktycznych wszystkich grup zawodowych. Zapewnia podstawową opiekę lekarza rodzinnego oraz lekarzy specjalistów a także prowadzi działalność diagnostyczną i rehabilitacyjną.

Ośrodek sprawuje merytoryczny nadzór i kontrolę nad jakością badań profilaktycznych wykonywanych w jednostkach podstawowych służby medycyny pracy. Prowadzimy jednodniowe szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek figurujących w rejestrach prowadzonych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Lublinie .Posiadamy zezwolenie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia pracującycyh dla pielęgniarek. Od maja 2008 roku posiadamy zgodę Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych na prowadzenie specjalizacji w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących /dla pielęgniarek/. Jesteśmy wpisani na listę Ministra Zdrowia jako jednostka uprawniona do prowadzenia specjalizacji dla lekarzy w dziedzinie medycyny pracy. Wszyscy zatrudnieni pracownicy posiadają niezbędną wiedzę, staż pracy i doświadczenie do wykonywania nałożonych zadań. Jednostka posiada odpowiednie zaplecze techniczne, dysponuje najnowszej generacji aparaturą i sprzętem medycznym. Ośrodek prowadzi na bieżąco ocenę popytu na usługi medyczne w poszczególnych sektorach, analizę sprzedaży i prawidłowych jej trendów, co pozwala na poprawę poziomu obsługi pacjentów. Od kilku lat prowadzone są prace z doskonalenia organizacji i zarządzania oraz wdrażania projektów informatycznych.  Posiadamy Certyfikat Podstawy Zapewnienia Wysokiej Jakości Badań Mammograficznych. Chcąc usprawnić proces zarządzania w WOMP CP-L w Lublinie podjęto decyzję o przystąpieniu do kolejnej certyfikacji. Stworzono wiele dokumentów, instrukcji, zarządzeń, procedur w celu spełnienia wymogów formalnych określonych przez organ certyfikujący. Po pozytywnym przejściu procesu Ośrodek otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. ISO jest potwierdzeniem przez niezależną międzynarodową jednostką certyfikującą , że WOMP CP-L w Lublinie wdrożył i utrzymuje System Zarządzania Jakością według wymagań międzynarodowej normy.

 Otrzymane certyfikaty są naszym zdaniem, w obliczu integracji z Unią Europejską, jednym z najistotniejszych elementów strategii utrzymania pozycji firmy na rynku, a tym samym skutecznej walki o coraz bardziej wymagającego Pacjenta