Osoby zarządzające

 

 

Dyrektor

Anna Rutczyńska-Rumińska - Dyrektor WOMP CP-L w Lublinie
- lekarz medycyny pracy
- specjalista w zakresie organizacji ochrony zdrowia
- specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego
- Absolwentka Studium Menedżerskiego Służby Zdrowia w Polsce - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
- Przewodnicząca I, II , III, IV i V kadencji Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej.


 

 DyrektorM2

Elżbieta Pachucka-Włas - Z-ca Dyrektora ds. Medycznych WOMP CP-L w Lublinie
- lekarz specjalista w dziedzinie medycyny pracy
- ukończone studia podyplomowe "zarządzanie zakładami opieki zrowotnej i administracji zdrowiem publicznym
- Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy


 

DyrektorF 

Barbara Pawlak-Psujek  - Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy WOMP CP-L w Lublinie
- nadzór nad całokształtem spraw z zakresu prowadzenia gospodarki finansowej Ośrodka
- kontrola legalności dokumentów finansowych Ośrodka
- analiza realizacji budżetu i nadzór nad prawidłową realizacją
- opracowanie zasad sporządzania, przyjmowania i przechowywania dokumentów finansowych