Certyfikaty

Certyfikat ISO2015

WOMP CP-L w Lublinie chcąc usprawnić proces zarządzania poddał się ocenie niezależnej  jednostki certyfikującej i po spełnieniu wymogów formalnych przystąpił do certyfikacji.  Po pozytywnym przejściu procesu Ośrodek otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością  ISO 9001:2015.

ISO jest potwierdzeniem przez niezależną międzynarodową jednostkę certyfikującą, że WOMP CP-L wdrożył i utrzymuje System Zarządzania Jakością według wymagań międzynarodowej normy.