Chełm

Kontakt:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno- Lecznicze w Lublinie
Oddział w Chełmie, ul. Mickiewicza 37 , 22-100 Chełm
NIP : 712-25-20-810
Regon : 431190120-00027
Tel. Kierownika Oddziału w Chełmie: 82 564-20-27
Fax:   82 564-20-20
Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Godziny pracy:

Od poniedziałku do piątku w 07.30-15.05 
Lekarze specjaliści od poniedziałku do piątku /bliższe informacje tel. (82) 564-20-20, (82) 564-20-27)

Osoby zarządzające:

Kierownik Oddziału WOMP CP-L w Chełmie
-Lek. med. Jolanta Sienicka 

Personel medyczny:

- Lekarze medycyny pracy
- Lekarze specjaliści- laryngolog, okulista, neurolog,
- Pielęgniarki medycyny pracy

Badania profilaktyczne:

Wojewódzki ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Oddział Chełm wykonuje badania profilaktyczne tzn. wstępne, okresowe i kontrolne dla wszystkich grup zawodowych.
Można tu wykonać kompleksowo badania między innymi na stanowiska: kierowcy (każdej kategori), operatora sprzętu ciężkiego - dźwigów, suwnic, wózków akumulatorowych, pracujących na wysokości, pracujących w kontakcie z promieniowaniem jonizującym i przy komputerze, strażaków OSP.
Badania wykonywane są zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy i ustawy o służbie medycyny pracy (Dz.U.Nr 96 poz. 593 z dnia 27.06.1997 - tekst jednolity Dz.U.Nr 125, poz. 1317 z 2004 roku z późz.zmianami) na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę lub na wniosek własny.
Orzeczenia o zdolności do pracy na danym stanowisku wydają lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Dz.U. Nr 69 z 1996r. z późn. zmmianami).
Ośrodek jest jedną z placówek na terenie Chełma posiadającą uprawnienia do badań:

* lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015r; poz.2323. 
* lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie lub posiadających pozwolenie na broń - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015r. poz. 2210 (Dz.U.Nr 79 poz. 898 z dn. 7.09.2000 r. z późn. zm.)
badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U. z 2016r., poz. 627 z późn.zmianami
* badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zwodowych oraz uczestników studiów doktoranckich - Dz.U.z 2014r. poz. 1144) 
( BADANIA WYKONYWANE SĄ BEZPŁATNIE)
* lekarskich pracowników wykonujących pracę w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych

Baza diagnostyczna:

W strukturze WOMPCP-L Oddział Chełm znajdują się:
Poradnie specjalistyczne:
- okulistyczna, laryngologiczna, neurologiczna,Gabinet badań czynnościowych ( wibracja),
Pracownia audiometryczna (badanie słuchu),
EKG i spirometria
Nyktometria (badania wrażliwości na olśnienie i widzenie zmierzchowe.
Pracownia psychologii pracy

Pozostała działalność:

Ponadto w Ośrodku można wykonać tylko badania specjalistyczne i diagnostyczne niezbędne do wydania zaświadczenia przez lekarza pracującego poza naszą placówką.Ośrodek realizuje zadania z zakresu medycyny pracy szczebla wojewódzkiego- nadzór i orzecznictwo lekarskie.

Pracownia psychologii pracy wykonuje badania:

- kierowców wykonujących transport drogowy skierowanych przez pracodawcę
- kierowców pojazdów uprzywilejowanych
- kierowców skierowanych przez lekarza
- kierowców skierowanych przez policję (sprawców wypadków drogowych, osób, które przekroczyły limit punktów karnych, osób, które prowadziły pojazd po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających)
- instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz kandydatów do tych zawodów
- operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego (koparki, ładowarki, spycharki)
- operatorów wózków o napędzie elektrycznym, gazowym, spalinowym
- operatorów ciężkiego sprzętu zmechanizowanego (suwnicy, żurawia wieżowego itp.)
- inspektorów transportu drogowego
- kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika lub kuratora sądowego
- osób ubiegających się o pozwolenie do posiadania broni
- osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz detektywów
- osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
- osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
- osób skierowanych przez lekarza medycyny pracy

Informacja dla osób zainteresowanych badaniem psychologicznym:

- termin badania psychologicznego należy uzgodnić wcześniej telefonicznie lub osobiście (82 564 20 20 lub 564 20 27 w. 20)
- na badanie należy zgłosić się zdrowym i wypoczętym
- czas trwania badania ok. 2-3 h
- należy zabrać ze sobą dokumenty (dowód osobisty, książeczka wojskowa oraz w zależności od celu badania skierowanie i prawo jazdy)
- orzeczenie wydawane jest w dniu badania, o ile wyniki badań są prawidłowe
- osoby używające okularów powinny je mieć w trakcie badania
- możliwe jest uzyskanie odpisów orzeczeń wydanych w przeszłości