Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych i dom.

PRACOWNIA FIZJOTERAPII

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:
usprawnienia funkcjonalne wg koncepcji PNF (metody reedukacji nerwowo – mięśniowej) u dorosłych pacjentów
ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, reumatologicznymi i innymi narządu ruchu
usprawnianie funkcjonalne pacjentów ze schorzeniami kręgosłupa za pomocą treningu sensomotorycznego
oraz ćwiczeń stabilizacyjnych z wykorzystaniem systemu Terapii Master usprawnianie funkcjonalne pacjentów po urazach narządu ruchu ( w tym po urazach kręgosłupa, po złamaniach, skręceniach)

Ponadto realizujemy świadczenia bez refundacji NFZ ( nie zaliczane do świadczeń gwarantowanych) takie jak:

- Terapia falą uderzeniową - to terapia działająca p/bólowo i regeneracyjnie w przypadku takich schorzeń jak: ostroga piętowa, wapniejące zapalenia ścięgien stawu barkowego i inn. (na zlecenie od lekarzy specjalności: ortopedia, rehabilitacja medyczna i medycyna sportowa.

- terapia SAEBO- to terapia kończyny górnej dla pacjentów z problemem niedowładnej ręki spastycznej po udarze.

Kwalifikacja na zabiegi do Pracowni Fizjoterapii następuje na podstawie skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wg wzoru z NFZ od:
* lekarzy POZ
* lekarzy specjalistów z ODDZIAŁÓW wg swojej specjalności
* lekarzy specjalistów PORADNI wg swojej specjalności.
Pacjent może skorzystać z terapii w Pracowni Fizjoterapii na podstawie skierowania wg wskazań lekarskich.
Nie wolno łączyć zabiegów rehabilitacyjnych w kilku różnych Ośrodkach w tym samym czasie.
W jednym cyklu zabiegowym realizowane jest maksymalnie 10 wizyt zabiegowych na podstawie skierowania.
 
Pacjenci otrzymują kompleksową fizjoterapię z zakresu:

FIZYKOTERAPII: elektroterapia i elektrodiagnostyka, laseroterapia, solux, okłady parafinowe – termoterapia, krioterapia CO2, magnetoterapia, masaż podciśnieniowy połączony z elektroterapią, ultradźwięki, aquavibron
MASAŻU LECZNICZEGO: /klasyczny, segmentarny, limfatyczny/
KINEZYTERAPII: usprawnianie według metod PNF, trening sensomotoryczny i oporowy z wykorzystaniem systemu TERA BAND, trening wydolnościowy po urazach sportowych, ćwiczenia stabilizacyjne z zastosowaniem systemu Terapii Master. W zakresie kinezyterapii – pacjenci przychodzą na terapię na określone godziny i pracują indywidualnie z fizjoterapeutą.
Fizjoterapeuci pracujący w Pracowni Fizjoterapii posiadają certyfikaty z zakresu terapii funkcjonalnej PNF oraz certyfikaty Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii z zakresu mobilizacji tkanek miękkich, Kinesiology Tapingu . Ponadto są instruktorami Nordic Walking.