Pracownia analityki ogólnej

Pracownia analityki ogolnej  wykonuje ogólną analizę moczu, służącą do diagnostyki schorzeń układu moczowego.

Oznaczany jest :

* poziom cukru w moczu,
* poziom białka,
* poziom urobilinogenu,
* bilirubiny
* oraz ciał ketonowych.

W osadzie oglądowym pod mikroskopem oznacza się składniki morfotyczne oraz składniki mineralne świadczące o stanie chorobowym pacjenta.
W pracowni analityki ogólnej wykonywane są również badania kału w kierunku jaj pasożytów oraz kału na krew utajoną.