Pracownia immunochemii

W pracowni immunochemii wykonywane są oznaczenia:
hormonów tarczycy – TSH, FT3, FT4
hormonów płciowych – FSH, LH, Estradiol, Progesteron, Prolaktyna, Testosteron
markerów nowotworowe – PSA.itp.
wirusologia – HBs-Ag
W pracowni tej wykonuje się również szybkie testy diagnostyczne na obecność helicobacter pylori.