Klp - badania radiologiczne

Badanie radiologiczne klatki piersiowej mozna wykonac :

- Filia Nr 1  WOMP CP-L w Lublinie ul. Nałęczowska 27 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 17.30.

- Filia Nr 2 WOMP CP-L w Lublinie, ul. Nowy Świat 38, Blok B od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15- 19.00

(tzw.  zdjęcie klp) jest podstawową metodą diagnostyczną  w wykrywaniu i rozpoznawaniu chorób płuc i opłucnej oraz do oceny sylwetki serca.
Najczęściej wykonywane jest zdjęcie przeglądowe klp w projekcji tylno-przedniej (P-A),  a dodatkowo:

- zdj. boczne
- zdj. celowane na szczyty
- zdj. w fazie wdechu i wydechu
- zdj. skośne


Zdjęcia klp w naszej pracowni RTG wykonywane są na aparatach  COSMOS BS firmy Philips -  spełniających rygorystyczne wymagania ochrony radiologicznej. Badania te wykonywane są z wykorzystaniem systemu Radiografii Cyfrowej oraz Pośredniej Radiografii  Cyfrowej (FCR) firmy FUJI. Zdjęcia wykonywane są na podstawie skierowań do Pracowni Diagnostyki Obrazowej  od lekarza medycyny .Nie są wymagane wcześniejsze zapisy. Jeśli zdjęcie wymaga opisu, to zdjęcia wykonywane rano są do odbioru po godz. 11.00, natomiast wykonywane do godz. 15.00 wydawane są do godz. 17.45.