Mammografia

Mammografia jest to badanie rentgenowskie gruczołów piersiowych, którego celem jest wczesne wykrywanie zmian patologicznych i nowotworów gruczołu sutkowego.

Badanie polega na wykonaniu czterech zdjęć na specjalnie do tego przeznaczonym aparacie – mammografie oraz na dokładnej analizie otrzymanego obrazu.
Profilaktycznie pierwsza mammografia powinna być wykonana w wieku 40 lat, kolejne mammografie  – co dwa lata. U młodszych pacjentek profilaktycznie wykonuje się badanie USG gruczołów piersiowych. Natomiast u osób obciążonych dziedzicznie rodzaj i częstość badań wg wskazań klinicznych.

Badanie mammograficzne powinno być wykonywane w I połowie cyklu miesiączkowego – uzyskuje się wtedy najbardziej czytelny obraz.
Mammografia w WOMP CP-L wykonywana jest w Pracowni Diagnostyki Obrazowej na mammografie cyfrowym Firmy Fuji Polska . Badania wykonywane są w godzinach 8.00 – 17.00 – wymagane są wcześniejsze zapisy w Rejestracji RTG – tel. 081 533 00 34 wew. 116.

Komunikat!

WOMP CP-L w Lublinie realizuje Program Profilaktyki Raka Piersi, finansowany przez NFZ Oddział w Lublinie