Rodzaje przeprowadzanych badań psychologicznych

Przeprowadzamy badania psychologiczne:

- kierowców wykonujących transport drogowy skierowanych przez pracodawcę
- kandydatów i kierowców do sportów rajdowych
- kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne
- kierowców skierowanych przez lekarza
- kierowców skierowanych przez policję (sprawców wypadków drogowych, osób, które przekroczyły limit punktów  karnych, osób, które prowadziły pojazd po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających)
- instruktorów nauki i techniki jazdy, egzaminatorów nauki jazdy,  
- operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego (koparki, ładowarki, spycharki)
- operatorów wózków o napędzie elektrycznym, gazowym, spalinowym
- operatorów ciężkiego sprzętu zmechanizowanego (suwnicy, żurawia wieżowego itp.)
- inspektorów transportu drogowego
- kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora,kuratora sądowego lub do licencji syndyka
- osób ubiegających się o pozwolenia do posiadania broni
- osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz detektywów
- osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
- osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
- osób skierowanych przez lekarza medycyny pracy