Informacja dla osób zainteresowanych bad. psych.

Informacja dla osób zainteresowanych badaniem psychologicznym:

- termin badania psychologicznego należy uzgodnić wcześniej telefonicznie lub osobiście (81 533 00 34 wew. 168).
- na badanie należy zgłosić się zdrowym i wypoczętym
- czas trwania badania ok. 1,5-2 h
- należy zabrać ze sobą dokumenty (dowód osobisty, książeczka wojskowa oraz w zależności od celu badania skierowanie i prawo jazdy)
- orzeczenie wydawane jest w dniu badania, o ile wyniki badań są prawidłowe
- osoby używające okularów powinny je mieć w trakcie badania
- możliwe jest uzyskanie odpisów wydanych w przeszłości orzeczeń