Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie zaprasza do udziału w bezpłatnych programach profilaktycznych finansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego realizowanych w 2021 roku.

 

1. Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2017-2021