Narodowy Fundusz Zdrowia

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniecze w Lublinie zaprasza do udziału w bezpłatnych profilaktycznych programach zdrwotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia - Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie w 2021 roku.

 

1. Program profilaktyki raka piersi.
2. Program profilaktyki chorób układu krążenia.
3. Program profilaktyki gruźlicy.
4. Świadczenia profilaktyczne w Poradni Ginekologicznej pacjentek objętych screeningiem (pobieranie materiału do przesiewowego badania cytologicznego).