Szkolenia dla pielęgniarek

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie prowadzi jednodniowe szkolenia dla pielęgniarek realizujących zadania służby medycyny pracy, figurujących w rejestrze prowadzonym przez WOMP CP-L w Lublinie. Tematy oraz terminy przedstawiamy poniżej.

Szkolenie dla pielęgniarek w dniu 26 czerwca 2019r.