Rejestracja on-line.
Zgłaszanie wizyt i badań on-line

W celu zgłoszenia pracownika na badania profilaktyczne, proszę nacisnąć poniższy link:

Zgłaszanie on-line pracowników na badania profilaktyczne.